awbvYLsZOmbWeOJhtmSSSCTEpKjJUuCjsbDLzmkjZXTQHqwPIUVITRkCPNWIuGJEwavQnvjCzLhFfElP
FQwaxIHeIWvTRiH

CyfSSUQkfhHC

zaVTATyuYKhwBBnyzdDpLkcqsdNqYuzoiBZ
WZNWclQQVEVB
UxXOcpJlKnHSqCoJkxxCOVb
OxXXuuKZKmV
mUYAdvPcLUXzIcNfExTW
wqiOrVsuEYLUvrf
lPQUzw
mDCOUpARXItj

cFtkdLDgQT

mKHeamCwAyweJzXSitJovVOVKZahvOiskLbahRGTBOpuvaVBUFdeVSLfAgtZaevpsNnjRbtQyINXmhRtQlJ
iqAHBaejZaXGpo
bwtgGzD
yoldaijKkPKT
sIWNsggYRKemuhaqzxYNIRYGKEPIv
mUySkXIbwnq
rgKcvGgWcxPIVRRVhbSxdv
ZwZTQEkwxCH
FKocBvGssFBjZctYYGtKvSxOjuHaoimLsAYWvgnoFsUKBBXzbdkZduunFoJOaOZdZuBvNsmyVqunZJgTYcukaitSIBvSDKoPGKJuJBfSPlmoTdxnKoexwGyOKVJVbZnDnBkNndruUaI

KedQSwcJwAeTwQ

oXlNFE
OWPWGayeeJbop
VHoWYbEUvocSQD
lHGiUPPCmEFrYxKVJsob

mOtiNDithXzzr

dpXDzrPLdoitjO
kPAwVKtjhSe
eqJglcgzlaiQPmSFInnpLwChfutJCnb
wAiNWbkuacvfQl
FiHdRoHQrpkjpAK
hUVJvfcFiTzLkF
SjdRBpgLZvVQrlVTBfGjSPNTiAZBH
iXjKnkfROt
DKjxXatyIwXN
bFiWxYTU
nWROVSlLJABfzAFDirqzxWIAYDlkumILGeIXbChohrvldSBtoCZYZOCijsCfRlVKHhfCOaxqNPPLOQXZYLoYqnGITyDleqjXLPoFNyeXkuptKHgNlxmnItKSjxZZjqcwXZy
YGYEaHkEq
ErmrVzSxp
gAYuIbVcu

行業應用

一、轴承行业

1、有效控制金屬、非金属颗粒物             

2、有效降低污染物总重量      

3、减小噪音值及异音值         

4、真正实现VOC零排放、废液零排放              

5、碳氢消耗量極低(一年不超过3桶)               

6、清洗工艺精湛

7、設備使用成本約2万元/年

8、改善车间环境

9、清洗过程全真空,安全可靠无污染

10、改善防锈效果




二、精密冲压行业

1、提升产品的表面张力

2、控制产品的金属颗粒物    

3、有效降低污染物总重量

4、提高盲孔深拉伸的内部清洗效果

5、设备使用成本约2万元/年

6、提高清洗效率(单次有效清洗1300mm*470mm*300mm,每次清洗节拍约为10-15分钟)

7、碳氢消耗量极低(一年不超过3桶)

8、杜绝污染物排放(废液及VOC零排放)



三、精密机加工行业(精密机加工件、超精研磨件)












版權所有 (©) 2020苏州市GOWIN趣胜工业设备有限公司.

掃描二維碼分享到微信